Časté dotazy

Je to drahé?

Výše klubových příspěvků je různá, nijak se ale nevymyká průměru u ostatních sportů. Každý klub má příspěvky nastavené jinak a pro různé skupiny členů. Závodní družstva z dětí, která pravidelně vyjíždějí reprezentovat klub na závody Českého svazu kanoistů, mívají příspěvky vyšší než začátečníci. Kluby ale umějí rozložit příspěvky do splátek. Mnohdy jsou v dané lokalitě příspěvky v kanoistickém klubu nižší než u halových sportů. Kanoistika patří pro rodiče školáků mezi levnější sporty.

A v zimě?

Zařazuje se plavání a gymnastické prvky jako šplh, obratnostní, balanční a posilovací cvičení. Součástí zimních tréninkových táborů jsou pak tréninky na běžkách. Řada dobrých kanoistů prohání specialisty lyžaře na Jizerské padesátce. I když se na vodě jezdí hlavně od jara do podzimu, kanoistika zaručuje dětem celoroční pestrou a všestrannou pohybovou přípravu. Kanoistika je sport pro život a formuje charakter. Nabízí kolektiv kamarádů, kteří si musejí umět vzájemně pomoci na vodě, neustálý kontakt s přírodou, získávání odolnosti a respektu k přírodním podmínkám, učení se samostatnosti a zároveň týmové práci. Co děti nenaučí školní tělocvik, to dokáže kanoistika.

Co obsahují první tréninky?

Nováčci se musí naučit zacházet s pádlem nejprve na suchu, zkusit si bezpečné nalézání a vylézání z lodě, dostanou instrukce, jak si na vodě počínat a také co dělat při převrhnutí lodě. První setkání s vodou jsou na stabilních lodích určených pro výcvik nebo v doprovodu už zkušenějšího závodníka na deblové lodi. Od začátku se ale každý setká v kanoistické loděnici s všestrannou pohybovou průpravou. Mládež má často tréninky v podobě her – fotbálku, volejbalu, nohejbalu, vybíjené a dalších her uvnitř i venku. Atletické průpravě dominuje běh.

Loď tedy rodiče kupovat nemusejí?

Ne. Kluby poskytují výcvikové i závodní lodě a pádla a samozřejmě plovací vesty. O začátečníky a výkonnostní závodníky se po této stránce dokážou postarat. Začít s kanoistikou se dá i v zimě, tréninky intenzivně probíhají v přípravném období, i několikrát týdně. Na vodu začátečníci v zimě nechodí, pro jejich zimní trénink postačí běžná výbava do tělocvičny a plavky.

V jakém věku je ideální začít s rychlostní kanoistikou?

Jde to od sedmi až deseti let, ale není problém začít i později. Od osmi let už lze v rychlostní kanoistice i závodit. Horní limit pro snadnější začátky je zhruba dvanáct, třináct let, kdy se děti ještě vzrůstem vejdou do stabilních výcvikových lodí.

Co je potřeba do začátků?

Loď a pádlo ti do začátků půjčí klub. Pak už stačí jen oblečení na ven podle počasí. Vyplatí se mít funkční triko a legíny, tenisky, do horšího počasí větrovka nebo nepromokavá bunda. Je dobré umět plavat, protože občas se z lodě do vody převrhne každý, a plovací vesta je jen pojistka. Všechno o začátcích ti prozradí Jan Boháč, šéf rychlostních kanoistů v Českém svazu kanoistů, který zastřešuje všechny kluby.